Mehiläishotellin vartija

Kestäviä viljelytapoja suosivien viljelijöiden on toimittava monissa rooleissa: tiedemiehinä, kokkeina, mekaanikkoina ja joskus myös vartijoina. Kun paikallinen luonto on luonnollinen osa maatilan toimintaa, tuholaistentorjunta, pölytys ja kompostointi helpottuu ja tilalla on myös mukavampi asua. Tässä vain joitakin niistä asioista, joita Knorrin viljelijät tekevät höyhenpeitteisten, suomuisten ja limaisten pikkuystäviemme hyväksi:

Lampien tekeminen uusien ekosysteemien luomiseksi.
”Mehiläishotellien” rakentaminen peltojen tuntumaan pölyttämisen helpottamiseksi.
Matojen käyttäminen orgaanisen aineen hajottamiseen maaperän rikastamiseksi.
Leppäkerttujen talvehtimiseen sopivien elinympäristöjen luominen.
Keinopesät sisiliskoille tuhoeläinten torjumiseksi.
Lepakkojen hyödyntäminen tomaatteja tuhoavien yöperhosten hävittämisessä.
Elinympäristön mukauttaminen uhanalaisille haikaroille sekä liitohaukoille sopivaksi.